Sonntags-Tanz-Matinée (in Laaber)

Präsenztanzen ist leider momentan nicht möglich! Wir tanzen online:  Sonntagsmatinée Januar: 16. + 30. Januar, Freitagabend, Januar: 21. Januar 2022, Sonntagsmatinée Februar: 13. + 27. Februar  Freitagabend, Februar: 4. + 18. Februar